Putriku… Hari ini engkau pindah ke pangkuan dua tangan lelaki yang asing bagimu… Malam ini engkau berada di bawah sebuah atap yang asing di rumah seorang lelaki yang